Tra cứu nhanh
Tra cứu chi tiết

Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....
để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản
Số/ký hiệu văn bản: 
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung: 
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Giới hạn phạm vi tìm kiếm:
Khoảng thời gian ban hành văn bản từ ngày đến ngày (ngày/tháng/năm)
Năm đăng CB Loại văn bản Cơ quan ban hành địa phương Cơ quan ban hành Trung ương
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
Chỉ thị (CT-UBND)
Chỉ thị (CT-CT)
Chỉ thị (CT-CTUBND)
Chỉ thị (CT-UB)
Công văn (UBND)
Công văn (HĐND-TT)
Công văn (CV-UBND)
Kế hoạch (KH-UBND)
Mục lục Công báo (MLCB)
Nghị quyết (NQ-HĐND)
Quyết định (QĐ-UBND)
Quyết định (QĐ-CT)
Quyết định (CTUBND)
Quyết định (QĐ)
Quyết định (QĐ-UB)
Quyết định đính chính (QĐĐC)
Thông báo (TB-UBND)
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
Sắp xếp kết quả theo:  
51,226,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner