Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30-10-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 08)
20-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. (từ trang 09 đến trang 28)
20-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015. (từ trang 29 đến trang 31)
21-07-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 36)
21-07-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 37 đến trang 47)
21-07-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 48 đến trang 50)
21-07-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. (từ trang 51 đến trang 57)
23-06-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 58 đến trang 102)
27-06-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La. (từ trang 103 đến trang 110)
03-07-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng. (từ trang 111 đến trang 114)
05-07-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. (từ trang 115 đến trang 116)
06-07-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. (từ trang 117 đến trang 119)
09-08-2006 Thông báo số 1555/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 120)
51,605,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner