Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 10-06-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-05-2007 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí Dự án lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 06)
08-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. (từ trang 07 đến trang 08)
09-05-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 09 đến trang 11)
16-05-2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xóa mái tranh cho đồng bào dân tộc nghèo năm 2007. (từ trang 12 đến trang 13)
17-05-2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt điều chỉnh biểu Phụ lục IV (lần 2) tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. (từ trang 14 đến trang 17)
17-05-2007 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực phụ cận sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 18 đến trang 21)
21-05-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 22 đến trang 34)
21-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức công tác tại các huyện, các xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (từ trang 35 đến trang 50)
23-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam. (từ trang 51 đến trang 53)
31-05-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007. (từ trang 54 đến trang 60)
51,085,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner