Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 31-01-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2016. (từ trang 03 đến trang 05)
24-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. (từ trang 06 đến trang 08)
24-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. (từ trang 09 đến trang 12)
24-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi thuộc dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2015. (từ trang 13 đến trang 15)
24-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2016. (từ trang 16 đến trang 103)
30-12-2015 Quyết định số 3834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. (từ trang 104 đến trang 105)
30-12-2015 Quyết định số 3835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. (từ trang 106 đến trang 109)
12-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (từ trang 110 đến trang 115)
51,084,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner