Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 10-09-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2008 Quyết định số 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 23)
06-08-2008 Quyết định số 1904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới đến năm 2015. (từ trang 24 đến trang 44)
12-08-2008 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 45 đến trang 46)
12-08-2008 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh các xã biên giới. (từ trang 47 đến trang 49)
13-08-2008 Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố vùng bị dịch tai xanh uy hiếp, vùng đệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 50 đến trang 51)
13-08-2008 Quyết định số 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 52 đến trang 53)
21-08-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 54 đến trang 56)
21-08-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 57 đến trang 61)
22-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 62 đến trang 69)
26-08-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. (từ trang 70 đến trang 74)
28-08-2008 Công văn số 1894/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008. (trang 75)
29-08-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 76 đến trang 84)
01-09-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 85 đến trang 102)
25-08-2008 Công văn số 33/HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008. (trang 103)
18-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 104 đến trang 119)
51,566,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner