Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
17-12-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008 cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. (từ trang 05 đến trang 78)
17-12-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 79 đến trang 84)
17-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y, khuyến nông; cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách; giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn. (từ trang 85 đến trang 88)
20-12-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 89 đến trang 104)
26-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 105 đến trang 119)
51,086,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner