Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 05-03-2012: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 04)
09-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2012 cho ngân sách các xã, thị trấn. (từ trang 05 đến trang 29)
22-12-2011 Quyết định số 3357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động về phát triển y, dược cổ truyền của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 38)
27-12-2011 Quyết định số 3394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Bán công Đồng Hới sang loại hình Trường Trung học phổ thông công lập. (từ trang 39 đến trang 40)
30-12-2011 Quyết định số 3523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và giao thông do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/10/2011 đã hết hiệu lực thi hành. (từ trang 41 đến trang 44)
30-12-2011 Quyết định số 3524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/10/2011 đã hết hiệu lực thi hành. (từ trang 45 đến trang 51)
03-01-2012 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 52 đến trang 59)
09-01-2012 Quyết định số 42/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2012. (từ trang 60 đến trang 70)
11-01-2012 Quyết định số 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 71 đến trang 75)
11-01-2012 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (từ trang 76 đến trang 80)
12-01-2012 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. (từ trang 81 đến trang 86)
16-01-2012 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2012. (từ trang 87 đến trang 92)
16-01-2012 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 93 đến trang 119)
51,566,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner