Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 20-08-2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-08-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
02-08-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho c ác xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Quảng Bình. (từ trang 06 đến trang 09)
23-07-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. (từ trang 10 đến trang 14)
23-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 15 đến trang 16)
24-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 17 đến trang 19)
24-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 20 đến trang 28)
24-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 44)
24-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2012. (từ trang 45 đến trang 86)
24-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 67 từ quy hoạch đất nhà thi đấu + dịch vụ thể thao thành đất ở; chuyển nhà thi đấu và dịch vụ thể thao sang vị trí O11 và mở rộng tuyến đường phía Nam Sân vận động. (từ trang 87 đến trang 88)
23-07-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 89 đến trang 92)
24-07-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2012. (từ trang 93 đến trang 94)
24-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để bố trí đất xây dựng Công viên trung tâm, mở rộng Trung tâm Dạy nghề, đất ở và một số tuyến đường nội thị tại thị trấn Đồng Lê. (từ trang 95 đến trang 102)
24-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 103 đến trang 108)
07-08-2013 Quyết định số 1877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc. (từ trang 109 đến trang 111)
51,537,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner