Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 26 xuất bản ngày 10-06-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 10)
13-05-2011 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2011 - 2012. (từ trang 11 đến trang 26)
16-05-2011 Quyết định số 1065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, THCS và THPT; Trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2011 - 2012. (từ trang 27 đến trang 30)
17-05-2011 Quyết định số 1071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 31 đến trang 33)
17-05-2011 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc hai bên đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000. (từ trang 34 đến trang 42)
27-05-2011 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 43 đến trang 44)
30-05-2011 Quyết định số 1221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực. (từ trang 45 đến trang 49)
30-05-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn quy hoạch (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và vốn chuyển nguồn năm 2010 sang 2011) cho các đơn vị và các huyện, thành phố. (từ trang 50 đến trang 57)
01-06-2011 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối. (từ trang 58 đến trang 59)
47,472,305 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner