Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 10-05-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-04-2008 Quyết định số 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
16-04-2008 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 06 đến trang 07)
16-04-2008 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 08 đến trang 09)
21-04-2008 Quyết định số 759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2008. (từ trang 10 đến trang 15)
29-04-2008 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2&3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2008 - 2009. (từ trang 16 đến trang 21)
29-04-2008 Quyết định số 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2008. (từ trang 22 đến trang 29)
09-04-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn thành phố. (từ trang 30 đến trang 33)
09-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 34 đến trang 36)
09-04-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trang Truyền hình thành phố phát trên sóng Truyền hình tỉnh. (từ trang 37 đến trang 44)
10-04-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 45 đến trang 55)
09-04-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn huyện. (từ trang 56 đến trang 59)
51,085,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner