Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2023 Mục lục Công báo số 20/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2023. 
28-12-2022 Mục lục Công báo số 27/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2022. 
25-12-2021 Mục lục Công báo số 30/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2021. 
30-12-2020 Mục lục Công báo số 47/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2020. 
25-12-2019 Mục lục Công báo số 54/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2019. 
21-12-2018 Mục lục Công báo số 32/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2018. 
25-12-2017 Mục lục Công báo số 121/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2017. 
25-12-2016 Mục lục Công báo số 71/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2016. 
31-12-2015 Mục lục Công báo số 60/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2015. 
31-12-2014 Mục lục Công báo số 48/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2014. 
31-12-2014 Mục lục Công báo số 48/ML của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2014. 
31-12-2009 Mục lục Công báo số 2009/ML1 của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mục lục Công báo năm 2009. 
30-12-2008 Mục lục Công báo số 2008/ML của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mục lục Công báo năm 2008. 
25-12-2007 Mục lục Công báo số ML/2007 của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2007. 
25-12-2006 Mục lục Công báo số 2006/ML của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
53,335,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner