Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 05-02-2012: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 04 đến trang 08)
20-12-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 09 đến trang 17)
20-12-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 18 đến trang 30)
20-12-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 31 đến trang 32)
20-12-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 43)
15-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. (từ trang 44 đến trang 48)
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 49 đến trang 69)
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2012. (từ trang 70 đến trang 86)
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc quy định mức phụ cấp đối với những người nghỉ hưu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội hoạt động xã hội đặc thù cấp huyện và Chủ tịch Hội hoạt động xã hội đặc thù cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy. (từ trang 87 đến trang 88)
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 89 đến trang 99)
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020. (từ trang 100 đến trang 116)
15-12-2011 Quyết định số 3271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 117)
15-12-2011 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 118)
15-12-2011 Quyết định số 3273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 119)
15-12-2011 Quyết định số 3274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 120)
15-12-2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 121)
15-12-2011 Quyết định số 3276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 122)
15-12-2011 Quyết định số 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 123)
51,113,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner