Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 25-06-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-06-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 07)
07-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lệ Thủy. (từ trang 08 đến trang 17)
01-06-2016 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 18 đến trang 45)
01-06-2016 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 46 đến trang 76)
01-06-2016 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 77 đến trang 82)
03-06-2016 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. (từ trang 83 đến trang 91)
03-06-2016 Quyết định số 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 92 đến trang 98)
07-06-2016 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (từ trang 99 đến trang 100)
07-06-2016 Quyết định số 1705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. (trang 101)
10-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. (từ trang 102 đến trang 107)
15-06-2016 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). (từ trang 108 đến trang 109)
15-06-2016 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). (từ trang 110 đến trang 111)
15-06-2016 Quyết định số 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). (từ trang 112 đến trang 113)
15-06-2016 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thuỷ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). (từ trang 114 đến trang 115)
15-06-2016 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận phường thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). (từ trang 116 đến trang 117)
15-06-2016 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). (từ trang 118 đến trang 119)
51,233,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner