Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 13 xuất bản ngày 30-05-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè. (từ trang 03 đến trang 04)
14-05-2008 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 12)
16-05-2008 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình. (từ trang 13 đến trang 16)
16-05-2008 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 17 đến trang 18)
21-05-2008 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008. (từ trang 19 đến trang 20)
22-05-2008 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí do Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố. (từ trang 21 đến trang 23)
23-05-2008 Quyết định số 1122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát”. (từ trang 24 đến trang 29)
22-05-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về xã hội hóa xây dựng hệ thống đường giao thông quy mô nhỏ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 30 đến trang 33)
29-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2008 đến 2012. (từ trang 34 đến trang 49)
24-04-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triển rừng phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. (từ trang 50 đến trang 52)
05-05-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 53 đến trang 55)
51,233,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner