Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 15-02-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-01-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). (từ trang 03 đến trang 13)
26-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016. (từ trang 14 đến trang 20)
26-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện năm 2016. (từ trang 21 đến trang 37)
26-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 38 đến trang 49)
26-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2015 - 2016. (từ trang 50 đến trang 52)
26-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 53 đến trang 61)
14-01-2016 Quyết định số 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2015. (từ trang 62 đến trang 81)
14-01-2016 Quyết định số 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 82 đến trang 103)
15-01-2016 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc. (từ trang 104 đến trang 105)
25-01-2016 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. (từ trang 106 đến trang 107)
29-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (từ trang 108 đến trang 111)
51,206,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner