Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15-02-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 10)
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 11 đến trang 23)
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. (từ trang 24 đến trang 34)
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. (từ trang 35 đến trang 49)
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện Minh Hóa. (từ trang 50 đến trang 52)
26-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 26, ô số 08 có ký hiệu (CC23) từ đất công cộng thuộc Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt cũ thành đất ở đô thị. (từ trang 53 đến trang 54)
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 55 đến trang 63)
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 64 đến trang 91)
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2014. (từ trang 92 đến trang 95)
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 96 đến trang 99)
31-12-2013 Quyết định số 3349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2015. (từ trang 100 đến trang 119)
51,086,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner