Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-05-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2007 Quyết định số 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu nộp tiền thuê đất năm 2007. (từ trang 03 đến trang 75)
25-04-2007 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn và dân tộc thiểu số năm 2007”. (từ trang 76 đến trang 82)
27-04-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2007 Dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng” tỉnh Quảng Bình do ADB viện trợ. (từ trang 83 đến trang 85)
02-05-2007 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi tên Chủ đầu tư và điều chỉnh nguồn vốn năm 2007 tại biểu Phụ lục Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 86 đến trang 88)
03-05-2007 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai nguồn vốn CTMT quốc gia năm 2007 cho Trường Dạy nghề Quảng Bình (nay là Trường Trung cấp nghề Quảng Bình) - Sở LĐ-TB&XH tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 89 đến trang 90)
04-05-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn khuyến công và vốn hướng dẫn người nghèo làm khuyến nông, lâm, ngư - ngành nghề nông thôn năm 2007. (từ trang 91 đến trang 93)
04-05-2007 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 94 đến trang 95)
07-05-2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2007 - 2008. (từ trang 96 đến trang 107)
09-05-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006 - 2007 và tuyển sinh năm học 2007 - 2008. (từ trang 108 đến trang 109)
09-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 110 đến trang 113)
10-05-2007 Quyết định số 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2007. (từ trang 114 đến trang 120)
51,205,228 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner