Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 20-01-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 11)
18-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 12 đến trang 20)
18-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2016. (từ trang 21 đến trang 31)
18-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. (từ trang 32 đến trang 45)
18-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ vốn đầu tư phát triển huyện Quảng Trạch năm 2016. (từ trang 46 đến trang 51)
18-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 52 đến trang 63)
25-12-2015 Quyết định số 3770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 64 đến trang 88)
25-12-2015 Quyết định số 3775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 89 đến trang 106)
29-12-2015 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016. (từ trang 107 đến trang 121)
29-12-2015 Quyết định số 3829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (trang 122)
29-12-2015 Quyết định số 3830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (trang 123)
51,086,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner