Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 xuất bản ngày 30-04-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (ngày 20/7/1962 - 20/7/2007). (từ trang 03 đến trang 05)
04-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2007. (từ trang 06 đến trang 08)
04-04-2007 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí xúc tiến đầu tư năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 09 đến trang 11)
04-04-2007 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 12 đến trang 24)
04-04-2007 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thiết kế trồng rừng mới thuộc nguồn vốn Dự án 661. (từ trang 25 đến trang 26)
12-04-2007 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường và nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010. (từ trang 27 đến trang 30)
16-04-2007 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức chi cho công tác Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ. (từ trang 31 đến trang 32)
16-04-2007 Quyết định số 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán và kế hoạch sử dụng kinh phí Chư¬ơng trình mục tiêu và các khoản chi chung cho sự nghiệp GD - ĐT năm 2007. (từ trang 33 đến trang 45)
17-04-2007 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2007 - 2008. (từ trang 46 đến trang 57)
17-04-2007 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm năm 2007. (từ trang 58 đến trang 60)
51,224,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner