Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 09 xuất bản ngày 10-04-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2008 Quyết định số 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin. (từ trang 03 đến trang 05)
25-03-2008 Quyết định số 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Bình, chuyển các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ủy ban này sang các sở có liên quan thực hiện. (từ trang 06 đến trang 08)
25-03-2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 09 đến trang 14)
27-03-2008 Quyết định số 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007. (từ trang 15 đến trang 17)
28-03-2008 Thông báo số 634/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2008. (từ trang 18 đến trang 25)
18-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Chương trình phát triển Giáo dục và dạy nghề đến năm 2010. (từ trang 26 đến trang 44)
18-03-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. (từ trang 45 đến trang 59)
48,492,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner