Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 29 xuất bản ngày 30-08-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 11)
27-08-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 12 đến trang 17)
31-07-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 18 đến trang 20)
31-07-2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 21 đến trang 29)
31-07-2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012. (từ trang 30 đến trang 31)
31-08-2013 Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Quảng Trạch. (từ trang 32 đến trang 37)
06-08-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 38 đến trang 45)
08-08-2013 Quyết định số 1886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 46 đến trang 47)
19-08-2013 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2013. (từ trang 48 đến trang 55)
47,510,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner