Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 xuất bản ngày 25-08-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 34)
17-07-2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 35 đến trang 47)
20-07-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. (từ trang 48 đến trang 52)
25-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. (từ trang 53 đến trang 54)
26-07-2007 Quyết định số 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên công trình và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn bãi ngang cồn bãi năm 2007 tại biểu Phụ lục Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 55 đến trang 56)
09-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng C. (từ trang 57 đến trang 58)
13-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 59 đến trang 60)
51,210,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner