Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch ban hành: 58 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-01-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 
15-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc điều chỉnh danh mục công trình, kế hoạch vốn tại Phụ lục II Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. 
15-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. 
14-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. 
14-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
14-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2014. 
14-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
24-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015. 
24-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015. 
24-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
17-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2013. 
17-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 
23-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
23-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 
23-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. 
24-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 
24-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2012. 
25-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
52,959,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner