Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp. (từ trang 03 đến trang 51)
17-12-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của HĐND huyện năm 2015. (từ trang 52 đến trang 56)
17-12-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc quy định tạm thời một số chế độ đối với cô nuôi ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú. (từ trang 57 đến trang 64)
17-12-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. (từ trang 65 đến trang 70)
17-12-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 71 đến trang 72)
17-12-2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015. (từ trang 73 đến trang 90)
17-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2015. (từ trang 91 đến trang 98)
17-12-2014 Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015. (từ trang 99 đến trang 119)
51,224,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner