Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 29 xuất bản ngày 30-07-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 03 đến trang 39)
04-07-2011 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số danh mục, chủ đầu tư tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 40 đến trang 41)
04-07-2011 Quyết định số 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình. (từ trang 42 đến trang 43)
05-07-2011 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một phần viện phí dịch vụ siêu âm Doppler xuyên sọ. (từ trang 44 đến trang 45)
08-07-2011 Quyết định số 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 46 đến trang 51)
14-07-2011 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2011. (từ trang 52 đến trang 53)
18-07-2011 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La. (từ trang 54 đến trang 57)
19-07-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 58 đến trang 59)
47,569,090 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner