Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 29 xuất bản ngày 10-07-2015: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 12)
12-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Minh Hóa. (từ trang 13 đến trang 24)
09-06-2015 Quyết định số 1510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Liễu Hạnh Công Chúa. (từ trang 25 đến trang 26)
10-06-2015 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Minh Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). (trang 27)
10-06-2015 Quyết định số 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). (trang 28)
10-06-2015 Quyết định số 1527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). (trang 29)
15-06-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 30 đến trang 40)
15-06-2015 Quyết định số 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây thông nhựa để trồng rừng phòng hộ năm 2015. (từ trang 41 đến trang 42)
17-06-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020. (từ trang 43 đến trang 45)
18-06-2015 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch địa phương Bãi biển Nhật Lệ - Quang Phú. (từ trang 46 đến trang 49)
18-06-2015 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. (từ trang 50 đến trang 51)
18-06-2015 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch địa phương Bãi biển Bảo Ninh. (từ trang 52 đến trang 54)
25-06-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. (từ trang 55 đến trang 58)
30-06-2015 Công văn số 185/UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính văn bản. (trang 59)
51,211,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner