Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2016: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2015 Nghị quyết số 86/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. (từ trang 03 đến trang 20)
17-12-2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2016. (từ trang 21 đến trang 28)
17-12-2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. (từ trang 29 đến trang 35)
17-12-2015 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 36 đến trang 56)
17-12-2015 Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 57 đến trang 65)
25-12-2015 Quyết định số 3766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thư viện và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 66 đến trang 136)
51,234,179 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner