Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa ban hành: 63 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2016. 
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. 
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
07-01-2015 Công văn số 01/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính văn bản. 
18-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
25-11-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề huyện (điểm xã Hồng Hóa). 
25-11-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc quy hoạch tổng thể Khu du lịch sinh thái Thác Bụt - Giếng Tiên. 
07-08-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2013. 
07-08-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 26, ô số 08 có ký hiệu (CC23) từ đất công cộng thuộc Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt cũ thành đất ở đô thị. 
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện Minh Hóa. 
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
24-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 67 từ quy hoạch đất nhà thi đấu + dịch vụ thể thao thành đất ở; chuyển nhà thi đấu và dịch vụ thể thao sang vị trí O11 và mở rộng tuyến đường phía Nam Sân vận động. 
24-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
53,347,586 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner