Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 23 xuất bản ngày 28-04-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm gỗ khai thác tận thu từ rừng nghèo kiệt để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
28-03-2011 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định "Mức thu thủy lợi phí và mức bù thủy lợi phí đối với tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi". (từ trang 06 đến trang 11)
29-03-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch. (từ trang 12 đến trang 13)
05-04-2011 Quyết định số 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ư. (từ trang 14 đến trang 19)
07-04-2011 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. (từ trang 20 đến trang 21)
09-04-2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 22 đến trang 27)
25-04-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. (từ trang 28 đến trang 30)
25-04-2011 Quyết định số 917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 31 đến trang 53)
25-04-2011 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. (từ trang 54 đến trang 55)
51,567,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner