Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 
30-06-2015 Công văn số 185/UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc đính chính văn bản. 
12-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
02-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 
27-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 
20-08-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
25-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2013 cho ngân sách các xã, thị trấn. 
19-09-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
09-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2012 cho ngân sách các xã, thị trấn. 
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2010 cho ngân sách các xã, thị trấn. 
09-11-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
08-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2009. 
07-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2009 cho ngân sách các xã, thị trấn. 
23-12-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. 
12-11-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa. 
18-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. 
26-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
52,999,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner