Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 15-02-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 03 đến trang 09)
22-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 10 đến trang 45)
22-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 46 đến trang 51)
22-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 52 đến trang 55)
04-01-2011 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2011. (từ trang 56 đến trang 65)
10-01-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011”. (từ trang 66 đến trang 101)
21-01-2011 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể. (từ trang 102 đến trang 104)
28-01-2011 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đầu tư cho các dự án xây dựng Trung tâm cụm xã của tỉnh năm 2011. (từ trang 105 đến trang 107)
29-01-2011 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2011 tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 108 đến trang 111)
47,477,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner