Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lệ Thủy. 
02-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
12-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
16-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy. 
11-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy. 
16-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy. 
11-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
12-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 
29-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên huyện Lệ Thủy giai đoạn 2008 đến 2012. 
24-03-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 
18-03-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. 
18-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Chương trình phát triển Giáo dục và dạy nghề đến năm 2010. 
06-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
53,347,203 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner