Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 19 xuất bản ngày 10-10-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 32)
24-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 35)
24-08-2007 Quyết định số 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 36 đến trang 37)
05-09-2007 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tư pháp, văn thư lưu trữ và lĩnh vực khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. (từ trang 38 đến trang 44)
07-09-2007 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. (từ trang 45 đến trang 52)
17-09-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ dầu tư áp dụng tại tỉnh Quảng Bình. (từ trang 53 đến trang 60)
51,113,198 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner