Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 22 xuất bản ngày 10-04-2011: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-03-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2011 - 2015. (từ trang 04 đến trang 08)
15-03-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. (từ trang 09 đến trang 12)
15-03-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Quảng Ninh. (từ trang 13 đến trang 23)
25-03-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc triển khai trồng rừng kinh tế và trồng cao su. (từ trang 24 đến trang 25)
14-03-2011 Quyết định số 507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 26)
14-03-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 27)
14-03-2011 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 28)
14-03-2011 Quyết định số 510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 29)
14-03-2011 Quyết định số 511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 30)
14-03-2011 Quyết định số 512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 31)
14-03-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 32)
16-03-2011 Quyết định số 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 33)
16-03-2011 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 34)
16-03-2011 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ư. (trang 35)
16-03-2011 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 36)
16-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 37)
16-03-2011 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 38)
16-03-2011 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 39)
22-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 40 đến trang 42)
24-03-2011 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. (từ trang 43 đến trang 51)
25-03-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh. (từ trang 52 đến trang 53)
25-03-2011 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch. (từ trang 54 đến trang 55)
51,210,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner