Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 xuất bản ngày 25-02-2011: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2011. (từ trang 02 đến trang 16)
18-12-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. (từ trang 17 đến trang 38)
18-12-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 39 đến trang 42)
07-01-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 43 đến trang 56)
11-02-2011 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 57 đến trang 59)
51,234,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner