Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 32 xuất bản ngày 25-08-2011: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2011 Quyết định số 1656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg (tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 03 đến trang 05)
20-07-2011 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 06 đến trang 36)
20-07-2011 Quyết định số 1706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình. (trang 37)
20-07-2011 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch phát triển lớp, học sinh Trường THPT Chuyên Quảng Bình năm học 2011 - 2012. (trang 38)
26-07-2011 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 39 đến trang 59)
47,476,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner