Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 25 xuất bản ngày 30-05-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2011 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 09)
04-05-2011 Quyết định số 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 10 đến trang 21)
04-05-2011 Quyết định số 986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2011. (từ trang 22 đến trang 25)
04-05-2011 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 26 đến trang 28)
10-05-2011 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An. (từ trang 29 đến trang 30)
11-05-2011 Quyết định số 1054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020. (từ trang 31 đến trang 46)
11-05-2011 Quyết định số 1055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 47 đến trang 49)
17-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011 - 2012. (từ trang 50 đến trang 52)
17-05-2011 Quyết định số 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng trụ sở xã, phường (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) cho các huyện, thành phố. (từ trang 53 đến trang 59)
47,556,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner