Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 28 xuất bản ngày 15-07-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2010. (từ trang 03 đến trang 04)
20-06-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. (từ trang 05 đến trang 09)
16-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 10 đến trang 11)
16-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 12 đến trang 13)
16-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 14 đến trang 15)
16-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 16)
16-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 17 đến trang 18)
16-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 19 đến trang 23)
16-06-2011 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng Quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 30)
17-06-2011 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. (từ trang 31 đến trang 35)
23-06-2011 Quyết định số 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 36 đến trang 46)
28-06-2011 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 47 đến trang 50)
04-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 51 đến trang 61)
04-07-2011 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên công trình tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 62 đến trang 63)
47,553,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner