Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
13 văn bản
 
Số 03  ngày 15-01
2 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 10-02
5 văn bản
 
Số 06  ngày 15-3
8 văn bản
 
Số 07  ngày 05-4
6 văn bản
 
Số 08  ngày 30-4
10 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-5
11 văn bản
 
Số 11  ngày 10-6
10 văn bản
 
Số 12  ngày 25-6
8 văn bản
 
Số 13  ngày 15-7
5 văn bản
 
Số 14  ngày 25-7
9 văn bản
 
Số 15  ngày 10-8
7 văn bản
 
Số 16  ngày 25-8
7 văn bản
 
Số 17  ngày 10-9
4 văn bản
 
Số 18  ngày 25-9
9 văn bản
 
Số 19  ngày 10-10
6 văn bản
 
Số 20  ngày 25-10
9 văn bản
 
Số 21  ngày 10-11
5 văn bản
 
Số 22  ngày 30-11
9 văn bản
 
Số 23  ngày 15-12
5 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 25-12
12 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

160 văn bản gồm 74 văn bản quy phạm pháp luật và 86 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
15 văn bản
 
Tháng 02-2007
5 văn bản
 
Tháng 3-2007
8 văn bản
 
Tháng 4-2007
16 văn bản
 
Tháng 5-2007
11 văn bản
 
Tháng 6-2007
18 văn bản
 
Tháng 7-2007
14 văn bản
 
Tháng 8-2007
14 văn bản
 
Tháng 9-2007
13 văn bản
 
Tháng 10-2007
15 văn bản
 
Tháng 11-2007
14 văn bản
 
Tháng 12-2007
17 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
1 văn bản
 
HĐND tỉnh
28 văn bản
 
UBND tỉnh
131 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
2 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại
7 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
11 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
3 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư
20 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
3 văn bản
 
Lao động - TB&XH
7 văn bản
 
Lĩnh vực khác
12 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ
13 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
11 văn bản
 
Tài chính - Thuế
34 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường
7 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra
23 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT
3 văn bản
 
Y tế - Dân số
3 văn bản
 
 
53,219,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner