Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
8 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-01
7 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 20-01
2 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 25-01
6 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 31-01
10 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 05-02
9 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 10-02
11 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 25-02
9 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 28-02
11 văn bản
 
Số 19  ngày 15-3
5 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 31-3
4 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 20-4
8 văn bản
 
Số 24  ngày 15-5
9 văn bản
 
Số 25  ngày 31-5
2 văn bản
 
Số 26  ngày 10-6
2 văn bản
 
Số 27  ngày 20-6
5 văn bản
 
Số 28  ngày 30-6
5 văn bản
 
Số 29  ngày 10-7
14 văn bản
 
Số 30  ngày 20-7
8 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 05-8
10 văn bản
 
Số 33  ngày 10-8
12 văn bản
 
Số 34  ngày 15-8
6 văn bản
 
Số 35  ngày 25-8
6 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 31-8
8 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 05-9
1 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 42  ngày 15-9
6 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 25-9
7 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 10-10
6 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 20-10
1 văn bản
 
Số 49  ngày 31-10
7 văn bản
 
Số 50  ngày 10-11
6 văn bản
 
Số 51  ngày 30-11
8 văn bản
 
Số 52 + 53  ngày 10-12
6 văn bản
 
Số 54  ngày 15-12
3 văn bản
 
Số 55  ngày 20-12
5 văn bản
 
Số 56 + 57  ngày 25-12
6 văn bản
 
Số 58 + 59  ngày 30-12
8 văn bản
 
Số 60  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

247 văn bản gồm 137 văn bản quy phạm pháp luật và 110 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
32 văn bản
 
Tháng 02-2015
40 văn bản
 
Tháng 3-2015
9 văn bản
 
Tháng 4-2015
8 văn bản
 
Tháng 5-2015
11 văn bản
 
Tháng 6-2015
12 văn bản
 
Tháng 7-2015
22 văn bản
 
Tháng 8-2015
42 văn bản
 
Tháng 9-2015
14 văn bản
 
Tháng 10-2015
14 văn bản
 
Tháng 11-2015
14 văn bản
 
Tháng 12-2015
29 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
1 văn bản
 
HĐND tỉnh
19 văn bản
 
UBND tỉnh
155 văn bản
 
HĐND thị xã Ba Đồn
11 văn bản
 
HĐND huyện Bố Trạch
7 văn bản
 
HĐND thành phố Đồng Hới
9 văn bản
 
HĐND huyện Lệ Thủy
10 văn bản
 
HĐND huyện Minh Hóa
6 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Ninh
7 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Trạch
8 văn bản
 
HĐND huyện Tuyên Hóa
6 văn bản
 
UBND thị xã Ba Đồn
1 văn bản
 
UBND thành phố Đồng Hới
2 văn bản
 
UBND huyện Lệ Thủy
2 văn bản
 
UBND huyện Minh Hóa
3 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
4 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại
5 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
24 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
11 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư
38 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
2 văn bản
 
Lao động - TB&XH
2 văn bản
 
Lĩnh vực khác
12 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ
26 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
21 văn bản
 
Tài chính - Thuế
40 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường
20 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra
21 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT
9 văn bản
 
Y tế - Dân số
12 văn bản
 
 
52,744,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner