Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 xuất bản ngày 25-09-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2007 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
10-08-2007 Quyết định số 1814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cảng Hòn La (giai đoạn 1) từ nguồn vốn trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008”. (từ trang 05 đến trang 06)
13-08-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường. (từ trang 07 đến trang 09)
13-08-2007 Quyết định số 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn. (từ trang 10 đến trang 14)
16-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (từ trang 15 đến trang 30)
16-08-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 31 đến trang 33)
20-08-2007 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 34 đến trang 39)
21-08-2007 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển CN - TTCN và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 40 đến trang 48)
24-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 49 đến trang 60)
51,211,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner