Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 05-01
3 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 30-01
10 văn bản
 
Số 10  ngày 20-02
7 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 10-3
3 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 10-3
1 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 10-3
4 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 30-3
12 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 15-4
9 văn bản
 
Số 21  ngày 25-4
13 văn bản
 
Số 22  ngày 15-5
5 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-5
6 văn bản
 
Số 25  ngày 10-6
7 văn bản
 
Số 26  ngày 25-6
6 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 15-7
8 văn bản
 
Số 29  ngày 25-7
6 văn bản
 
Số 30  ngày 20-8
5 văn bản
 
Số 31  ngày 05-9
5 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 25-9
13 văn bản
 
Số 34  ngày 25-10
7 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 10-11
8 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 25-11
1 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 05-12
10 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 10-12
1 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 15-12
8 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 20-12
2 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 22-12
1 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 25-12
6 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 25-12
1 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 31-12
4 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

169 văn bản gồm 52 văn bản quy phạm pháp luật và 117 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
14 văn bản
 
Tháng 02-2019
7 văn bản
 
Tháng 3-2019
18 văn bản
 
Tháng 4-2019
22 văn bản
 
Tháng 5-2019
11 văn bản
 
Tháng 6-2019
13 văn bản
 
Tháng 7-2019
14 văn bản
 
Tháng 8-2019
5 văn bản
 
Tháng 9-2019
18 văn bản
 
Tháng 10-2019
7 văn bản
 
Tháng 11-2019
9 văn bản
 
Tháng 12-2019
31 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
1 văn bản
 
HĐND tỉnh
14 văn bản
 
UBND tỉnh
154 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
4 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại
8 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
4 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
7 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư
13 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
8 văn bản
 
Lao động - TB&XH
10 văn bản
 
Lĩnh vực khác
10 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ
5 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
39 văn bản
 
Tài chính - Thuế
13 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường
7 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
4 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra
8 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT
16 văn bản
 
Y tế - Dân số
14 văn bản
 
 
47,533,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner