Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 01 xuất bản ngày 10-01-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2011. (từ trang 03 đến trang 13)
10-12-2010 Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập. (từ trang 14 đến trang 18)
10-12-2010 Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 19 đến trang 31)
10-12-2010 Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). (từ trang 32 đến trang 42)
15-12-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 43 đến trang 47)
07-12-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn huyện. (từ trang 48 đến trang 50)
10-12-2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 51 đến trang 52)
10-12-2010 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. (từ trang 53 đến trang 57)
17-12-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Tân Mão. (từ trang 58 đến trang 59)
47,563,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner