Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-05-2011: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 10)
25-04-2011 Quyết định số 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn quy hoạch - chuẩn bị đầu tư năm 2011 tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 11 đến trang 17)
25-04-2011 Quyết định số 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch nguồn vốn Chương trình MTQG về giáo dục đào tạo năm 2011 (tại Mục 8.4 và 8.5 Phụ lục Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 18 đến trang 29)
25-04-2011 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 39)
25-04-2011 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 40 đến trang 48)
28-04-2011 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011 (theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 49 đến trang 59)
47,553,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner