Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 20-01-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. (từ trang 03 đến trang 08)
18-12-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. (từ trang 09 đến trang 15)
18-12-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 16 đến trang 36)
18-12-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. (từ trang 37 đến trang 57)
19-12-2013 Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2014. (từ trang 58 đến trang 67)
19-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 3 năm kỳ đầu (2013 - 2015) thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. (từ trang 68 đến trang 73)
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. (từ trang 74 đến trang 80)
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2014. (từ trang 81 đến trang 109)
19-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 110 đến trang 117)
25-12-2013 Quyết định số 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường; thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (từ trang 118 đến trang 119)
51,233,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner