Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
15-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
26-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 
17-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
16-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 
10-04-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2007 - 2010. 
09-04-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trang Truyền hình thành phố phát trên sóng Truyền hình tỉnh. 
09-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
09-04-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn thành phố. 
09-04-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
53,340,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner