Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 10 xuất bản ngày 25-02-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
23-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010. (từ trang 06 đến trang 36)
23-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. (từ trang 37 đến trang 38)
23-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 39 đến trang 43)
30-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. (từ trang 44 đến trang 46)
30-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2010. (từ trang 47 đến trang 50)
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 51)
30-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 52 đến trang 59)
48,492,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner