Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 20 xuất bản ngày 25-10-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác khắc phục hậu quả lũ, lụt do cơn bão số 2 gây ra. (từ trang 03 đến trang 07)
15-08-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. (từ trang 08 đến trang 10)
14-09-2007 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí do Trung ương, các địa phương, đơn vị và cá nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 2. (từ trang 11 đến trang 13)
18-09-2007 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số quy định để thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá hàng miền núi năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 14 đến trang 15)
28-09-2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 16 đến trang 22)
01-10-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới. (từ trang 23 đến trang 24)
02-10-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và bệnh dại. (từ trang 25 đến trang 27)
02-10-2007 Quyết định số 2410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh địa điểm, nghề đào tạo cho lao động nông thôn năm 2007. (từ trang 28 đến trang 32)
09-10-2007 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 60)
50,757,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner