Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
3 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 20-01
10 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 25-01
18 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 31-01
5 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 05-02
6 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-02
11 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 20-02
8 văn bản
 
Số 17  ngày 15-3
5 văn bản
 
Số 18  ngày 10-4
11 văn bản
 
Số 19  ngày 20-4
2 văn bản
 
Số 20  ngày 10-5
10 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 31-5
14 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 20-6
8 văn bản
 
Số 25  ngày 30-6
4 văn bản
 
Số 26  ngày 10-7
10 văn bản
 
Số 27  ngày 20-7
3 văn bản
 
Số 28  ngày 31-7
11 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 10-8
12 văn bản
 
Số 31  ngày 20-8
4 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 31-8
14 văn bản
 
Số 34  ngày 10-9
7 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 25-9
2 văn bản
 
Số 37  ngày 30-9
8 văn bản
 
Số 38  ngày 05-10
3 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 25-10
1 văn bản
 
Số 41  ngày 31-10
7 văn bản
 
Số 42  ngày 20-11
4 văn bản
 
Số 43  ngày 05-12
8 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 25-12
14 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 30-12
7 văn bản
 
Số 48  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

232 văn bản gồm 106 văn bản quy phạm pháp luật và 126 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
37 văn bản
 
Tháng 02-2014
25 văn bản
 
Tháng 3-2014
5 văn bản
 
Tháng 4-2014
13 văn bản
 
Tháng 5-2014
24 văn bản
 
Tháng 6-2014
12 văn bản
 
Tháng 7-2014
24 văn bản
 
Tháng 8-2014
30 văn bản
 
Tháng 9-2014
17 văn bản
 
Tháng 10-2014
11 văn bản
 
Tháng 11-2014
4 văn bản
 
Tháng 12-2014
30 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
1 văn bản
 
HĐND tỉnh
23 văn bản
 
UBND tỉnh
150 văn bản
 
HĐND thị xã Ba Đồn
5 văn bản
 
HĐND huyện Bố Trạch
5 văn bản
 
HĐND thành phố Đồng Hới
6 văn bản
 
HĐND huyện Lệ Thủy
10 văn bản
 
HĐND huyện Minh Hóa
9 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Ninh
7 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Trạch
7 văn bản
 
HĐND huyện Tuyên Hóa
5 văn bản
 
UBND huyện Lệ Thủy
3 văn bản
 
UBND huyện Minh Hóa
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
6 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
32 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
11 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư
34 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
4 văn bản
 
Lao động - TB&XH
7 văn bản
 
Lĩnh vực khác
15 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ
21 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
18 văn bản
 
Tài chính - Thuế
40 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường
13 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra
12 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT
9 văn bản
 
Y tế - Dân số
9 văn bản
 
 
53,167,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner