Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc triển khai trồng rừng kinh tế và trồng cao su. 
07-12-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn huyện. 
27-12-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Kho Lưu trữ huyện. 
10-10-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Tuyên Hóa. 
08-10-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ huyện Tuyên Hóa. 
12-05-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Tuyên Hóa. 
05-05-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. 
24-04-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ phát triển rừng phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 
09-04-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
53,345,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner